Drama Dersi Ve Etkinlikleri

Grup içinde sorumluluk kazandırır, toplum içerisinde cesaretle hitap etme ve kendini ifade etme kabiliyeti gelişir.

Kişi oynadığı rolün mimiklerini, davranışlarını, ses tonunu ifade etme becerisini kazanır. Ufku genişler. Olaylar karşısında nasıl davranacağını anlar. Kendi yaşadığı toplumla kaynaşır.

Okul öncesi dönemde yaratıcı drama ile sosyal duygusal gelişiminde grup işbirliği ile öğrenme için ilk adımı oluşturabilir

Drama çocukların çalışmalara aktif olarak katılmasını sağlar; çocuklar drama çalışmalarında aktif olarak rol alıp ne kadar katılırlarsa bilgileri yorumlama becerileri de o oranda artar.

Sosyal ve duygusal gelişimde drama yönteminin kullanılması çocukta sebep ve sonuçları anlama yeteneğini geliştirebilir. Ayrıca düşünceleri ve olayları, mantıklı bir sıraya koyma kapasitesini geliştirmeye yardım edebilir.

Değerler eğitiminde drama yönteminin kullanılması çocukta hayal gücünü  geliştirerek yaratıcı düşünmeyi sağlayabilir.

Çocukların kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Drama çocukların birlikte çalışarak sosyal duygusal alanda bir problemi çözmelerini sağlayabilir.

Değerler drama ile oyunlaştırılıp, öğrenme kolay ve zevkli hale getirilebilinir.

Drama uygulanan gruplarda sosyal gelişimi ve iletişimi desteklenir.

Sitenin tüm hakları saklıdır