Yabancı Dil Eğitimi

5. SINIFLARIMIZDA İNGİLİZCE AĞIRLIKLI EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulamaya konulan ''5.Sınıflar Hazırlık Eğitimi Projesi'' kapsamına 2018-2019 Eğitim -Öğretim yılı itibari ile Özel Körfezim Eğitim Kurumları olarak ''The youngest learns best'' diyerek biz de katılmış bulunmaktayız.

Yabancı Dil Ağırlıklı olarak yürütülen program kapsamında, haftalık toplamda 12 saatlik İngilizce dersi verilmektedir. Ders içeriğinde; okuma-okuduğunu anlama, yazma, dinleme ve konuşma gibi çeşitli beceriler yer almaktadır.Derslerimizde, Drama - Müzik ve Oyunları İngilizce ile birleştirmekteyiz. Yıl içerisindeki faaliyetlerimizi, okulun özel günlerinde ve belirli gün ve haftalarda izleyiciler ile buluşturmaktayız.

Ayrıca, cumartesi günleri farklı kültür  ve ülkelerden konuk ettiğimiz misafirlerimiz eşliğinde hafta içerisinde çalışılan konuların, konuşma becerisini geliştirme amaçlı olarak Speaking Cafe'de aktivite halinde uygulamasını yaptırmaktayız.


İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİNDE DRAMA

 

Drama, öğrencide dil becerisini nasıl geliştirir?

 

Öncelikle drama güven ortamı sağlar. Öğrenciler drama sayesinde birbirlerini tanımaya başlarlar. Öğrencilere yanlış yaptıklarında tekrar deneme şansını sunarak yeni durumlarda yer alma fırsatı tanır. İkinci olarak drama öğrencilerin çekingenliğini azaltır ve onları utangaçlıkları ile yüz yüze getirerek bu durumun üstesinden gelmelerini sağlar. Sonuç olarak, drama telaffuzu, beden dilini ve tonlamayı geliştirir. Dramada öğrenciler beden dilinin ne kadar önemli olduğunu anlamanın yanında, insanlar karşısında kendine güvenen bir birey olarak görünmeyi öğrenirler.

 

Dil sınıfında öğrenmeyi arttırmak için drama kullanımının avantajları nelerdir?

 

Dil derslerinde drama kullanımının öncelikli amacı, derslerde öğrencilere öğrenme potansiyelini geliştirici, aktif, uyarıcı, eğlenceli ve yaratıcı bir ortam sağlamaktır. Öğrenciler bu bağlamda İngilizceyi hayal güçleri ve yaratıcılıklarıyla keşfetme ve bunu dille ifade etme konusunda cesaretlendirilir. Drama; hareket, eylem, dans ve rol oynama gibi diğer iletişim biçimlerini de kapsamaktadır.

 

 

DİL EĞİTİMİNDE MÜZİĞİN ROLÜ

Şarkılar dil kazanımını harekete geçirmektedir

 

Şarkılar, müziğin ve sözlerin kombinasyonudur. Öğrenciler İngilizce şarkıları, sıkıcı bir dersten ziyade eğlencenin bir parçası olarak görürler ve böylece şarkılarla İngilizce öğrenmeyi daha eğlenceli bulurlar. İngilizce şarkıları derslere uygun hale getirmek uyumlu sınıf atmosferi oluşumunu sağlayarak öğrencilerin kaygılarını azaltmakta ve onların ilgilerini, motivasyonlarını dili öğrenmeye yönlendirerek etkili öğrenmeyi gerçekleştirmektedir.

Şarkılar doğal telaffuzu etkili bir şekilde öğretmek için kullanılmaktadır. Ana dili İngilizce olan şarkıcıların telaffuzları o dili öğrenen kişilere bir model sunmaktadır. Körfezim İngilizce bölümü öğrencilere birçok tematik şarkı sunmaktadır. Bu şarkıları dinleyerek ve öğrenerek, öğrenciler zamanla yanlışlarını düzeltmekte ve doğala daha yakın bir telaffuz edinmektedirler.

 

İNGİLİZCE HİKAYE ANLATIMI

            Hikaye anlatımı, sınıflarda öğrencilerin konuşma ve canlandırma becerilerini sergiledikleri İngilizce öğretim metodudur. Bu etkinlikte, öğretmen hikayeyi anlatır ve öğrencilerden hikayeyi tekrar etmelerini ister.

Öğretmen hikayeyi anlatırken jest ve mimikleri etkili bir şekilde kullanır. Sonrasında öğrencilerin de hikayeyi öğretmenlerin hareketlerinden yola çıkarak canlandırması beklenir.

Bu etkinliğin faydalarından biri, öğrencilerin ders boyunca ilgilerini hiç kaybetmeden dersi takip etmesidir.

Dil sınıflarında kullanılan hikaye anlatımının diğer bir faydası ise öğrencilerin her hikayede drama becerilerini ortaya çıkararak kendine güvenlerini geliştirmeye yardım etmesidir..

Okulumuzda da özellikle ana sınıflarımızda hikaye anlatımı etkili bir biçimde uygulanmaktadır.


YABANCI KONUKLARIMIZ VE PROJELERİ


Okulumuz, uluslararası projeler yürüten ve dünyayı bisikletle seyahate çıkan aktivistlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu ziyaretler esnasında aktivistler, öğrencilere projelerini sunmakta, seyahatleri ile ilgili deneyimlerini ve anılarını öğrencilerle paylaşmaktadır. Öğrenciler de anlatılan yol hikâyelerini meraklı bir şekilde dinlemekte, seyahatle ilgili sorularını aktivistlere sormaktadırlar. Bu konuşmalar sıcak bir sınıf atmosferi içinde gerçekleşmektedir. Bu ziyaret sonunda misafirlerimiz okulumuzdan unutulmaz anılarla ayrıldıklarını ifade etmektedirler. Tüm bu aktiviteler, öğrencilerin İngilizce kazanımları açısından oldukça olumlu bir etki oluşturmaktadır.   

 

 

YURT DIŞI EĞİTİM PROJELERİ

 

            Özel Körfezim Eğitim Kurumları olarak yabancı dile verdiğimiz önemi hazırlamış olduğumuz "Yurt Dışı Eğitim Projeleri" ile sürdürmekteyiz.

            Geçtiğimiz yıllarda yurtdışında  İngiltere, Malta gibi ülkelere Uluslar arası grup rehberi ve İngilizce Öğretmenlerimiz eşliğinde öğrenci grupları gönderdik. Oradaki dil eğitim programlarına  katıldık.

Okul olarak amacımız, öğrencilerin dili öğrenmesinin yanısıra, yıllardır öğrenmiş oldukları dilin kültürünü tanımaları, dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla kaynaşmalarını sağlamaktır.

Grubumuz yaz okulunda İngilizce derslerinden geri kalan zamanlarda da şehir turları yaparak eğlenceli vakit geçirirler.

Sitenin tüm hakları saklıdır