Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği olarak amacımız, çocuklarımızın akademik ve sosyal açıdan donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu amaç çerçevesinde veli, öğretmen ve öğrencilerimizin birbiriyle kaynaşması adına her yıl geleneksel olarak geziler düzenlenmektedir.  Bunlar kültür gezileri, sanat gezileri bazen de doğa gezileri olmaktadır.

Ayrıca okul aile birliği olarak, öğrencilere ve velilere yönelik olmak üzere seminerler düzenlenmektedir.

Bir diğer etkinliğimiz ise sosyal sorumluluk kapsamında yapmış olduğumuz projelerdir.  Bunlardan bazıları kardeş okulyararına yardım kampanyaları,  huzurevi ziyaretleri, hastane ziyaretleri, rehabilitasyon merkezlerine yapılan ziyaretlerdir. 

Okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasındaki iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeyi misyon edinmiş olan okul idaresi ve öğretmenlerine tüm veliler adına destek olmak ve işbirliği yapmak temel amaçlarımızdır.

 

 

Sitenin tüm hakları saklıdır