Halk Oyunları

Öğrencilerimizin kendisini, bedenini ve ritm duygusunu geliştiren, özgüvenini arttıran, gurup çalışması ve ait olma duygusunu geliştiren halkoyunları, özkültürlerini tanımasını ve geliştirmesini sağlamaktadır.

Sitenin tüm hakları saklıdır