LGS Hazırlık

Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak, öğretimi bireylerin ihtiyaçlarına uydurmaktır. “Modern eğitim" anlayışında, eğitimin merkezini artık öğretmen ya da konular değil, öğrenen bir varlık olarak öğrenci almaktadır. Öğrenciden hız alan bu eğitim anlayışı, onu duygu, düşünce ve değerleri ile bir bütün olarak görmektedir. Öğretimde ilgi, öğrencinin öğrenim yaşantılarına odaklaşmıştır. Öğretmen, öğrencisinin her türlü gelişim sorunu ile ilgilenme ve öğretim etkinliklerini onun ilgi ve ihtiyaçlarına uyarlama sorumluluğunu duymaktadır.

Okulumuzda da bu modern eğitim anlayışı esas alınarak, öğrenci merkezli çalışmalar yürütülmektedir. Nitekim her yıl olduğu gibi bu yıl da amacımız okulumuzu akademik alanda en üst seviyeye taşımaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. Sınıflara yönelik uygulanan ortak sınavdaki başarımızı her yıl daha da iyi yapmak akademik anlamda öncelikli amaçlarımızdan biridir.

LGS’a hazırlık süreci hem aile hem çocuk için zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hem aileye hem öğrenciye her anlamda destek olmak tüm eğitim kadromuzun öncelikli hedeflerindendir. Bu doğrultuda okulumuzda yürütülen çalışmalarımızı şöyle sıralayabiliriz:

  • Okulumuzda LGS hazırlık sürecini planlayan ve çalışmaları yürüten, branş öğretmenlerinden oluşan bir LGS Kurulumuz vardır.
  • Okulumuzda yaklaşık ayda bir deneme sınavı olmaktadır. Deneme sınavının sonuçlarına göre öğrencinin konu eksikleri ve gelişimi takip edilmektedir.
  • Haftalık olarak verilen MARATON soru kitapçığı, öğrencinin o hafta içi işlediği konulardan oluşmakta olup soruları öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Maraton sisteminde amaç, öğrencinin o hafta içi işlediği konuları tekrar etmesidir.
  • sınıflara yönelik olarak hazırlanan hedef takip formu ile günlük soru çözümü danışman öğretmen tarafından takip edilmektedir.
  • Cumartesi günleri gerek bireysel gerek grup olarak yürütülen etüt çalışmalarıyla, öğrencilerimize destek olunmaktadır.
  • Sınava bir ay kala yapılan kamp çalışması sürecinde LGS kurulumuzun belirlediği yayınlardan oluşan, ek deneme, test ve kaynaklardan yararlanılmakta ve böylece geçmişe dönük konu tekrarı yapılmaktadır.
  • Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından, 8. Sınıflara yönelik, Test Çözme Teknikleri, Sınav Kaygısı, Meslek Seçimi ve Önemi, Verimli Ders Çalışma öncelikli olmak üzere, öğrencilere ve ailelere sınav sürecinde yardımcı olacak konularla ilgili seminerler, grup çalışmaları gibi bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır.
  • Okulumuz Rehberlik Servisi ve Gezi Kurulu ortaklığıyla 8.sınıflara yönelik motivasyon amaçlı okul gezileri yapılmaktadır.
  • İhtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere, Rehberlik Servisi yardımıyla ders çalışma programı yapılmakta ve bu program danışman öğretmen tarafından takip edilmektedir.

Sitenin tüm hakları saklıdır