Yabancı Dil Eğitimi

Ana sınıfı öğrencilerine İngilizce dersi verilmesinin temel amacı çocuklarımızın kendi dilleri dışında yeni bir dille tanışmalarını sağlamak ve "İngilizce"ye karşı onlarda ilgi uyandırmaktır.

Bu amaçla onların içinde bulunduğu sosyal çevrenin en etkileyici şekilde sınıfa taşınması, 5-6 yaş grubunun karakteristik özellikleri diğer bir deyişle çocuklarımızın dikkat toplama ve sessiz kalabilme süresinin kısalığı öğretim tekniğinin belirlenmesinde ve ders kitaplarının seçiminde etkili olmuştur.

Çocuklarımız konuları şarkılar söyleyerek, resimler çizerek zaman zaman da video izleyerek pekiştirirler.

Sınıfta İngilizce çalışmaları

Sınıflarda bilingual (çift dilli) eğitim modelini uygulamaktayız. Çünkü bu yaş grubu çocukların olabildiğince yeni dile maruz kalmaları gerekmektedir. Buna rağmen çocuklarımızın kendi ana dillerinde anlamaları ve anlatmaları gereken durumların olması da çok doğaldır. Bu bağlamda ne kadar "İngilizce" konuşulursa o kadar iyi sonuçlar alınacağı bir gerçektir. Yabancı öğretmenler eşliğinde oyunlar, etkinlikler ve çeşitli aktivitelerle  günlük konuşma becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Hikayeler

Hikaye anlatımı dil öğretiminde çok önemli bir araçtır. Bu yaşlarda çocukların kendi ana dillerinde önceden bildikleri geleneksel hikayelerin ve klasiklerin "İngilizce" anlatılması onlar için çok yararlı olacaktır. Bu anlamda resimli hikaye kitapları hareketlerle, birtakım mimiklerle beraber anahtar kelimeler eşliğinde sık sık tekrar edilerek basit ve doğal bir ifadeyle anlatılmaktadır.

Değerlendirme

Her ünite sonunda o ünitenin kelimeleriyle ilgili birer aktivite sayfası bulunmaktadır. Bu sayfalar her bir çocuk için fotokopi çekilerek çocukların o üniteyle ilgili ne kadar İngilizce öğrendiklerinin görülmesi için kullanılır. Çocukların gelişimini değerlendirmek adına çeşitli aktiviteler de yer alır.

Değerlendirme yapılırken çocuklardan çok çeşitli cevaplar alınmasının yaşları gereği çok normal olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda bazıları hiçbirşey söylemek istemezken bazıları da sadece işaret ederek ya da birtakım hareketlerle cevap vermeyi tercih edebilir.

Her durumda bunu kabullenmeli yalnızca "ifade edebilmeyi" değil aynı zamanda "algılayabilme" ve "duyduğunu anlayabilmeyi" de olumlu gelişmeler olarak değerlendirmeliyiz.

Diğer yandan başından itibaren konuşmaya ve ne kadar öğrendiklerini göstermeye çok istekli çocukların varlığı da bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bu çocukların çabaları da ayrıca değerlendirilip gerekli destek sağlanmaktadır.

Yıl Sonu Gösterisi

Her dönem sonunda dönem boyunca dil kazanımlarını arkadaşlarıyla birlikte festival havasında okulumuz English Cafe'de etkinliklerle  kutlarlar. Bu kutlamalar da İngilizce şarkılar söylerler, oyunlar oynarlar ve dans ederler. Çeşitli sürprizlerle dolu güzel bir gün geçirirler. 

Sitenin tüm hakları saklıdır